OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Mülkiyeliler,

Derneğimizin halen 30 TL olan üyelik giriş aidatı ile aylık 10 TL olan üyelik aidatının var olan ekonomik koşullarda oldukça düşük kaldığı ve Dernek faaliyetlerimiz için yeterli olmadığı anlaşıldığından, Derneğimiz giriş aidatı ile aylık üyelik aidatının yükseltilmesi amacıyla 09 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın yine aynı adreste 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

Saygılarımızla.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1 – Açılış

2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi

4 – Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması

5– Mülkiyeliler Birliği Derneği Üyelik Giriş Aidatı ile Aylık Üyelik Aidatının Yükseltilmesine İlişkin Önerinin Görüşülmesi

6 – Kapanış