“PANDEMİ SONRASI TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA DEMOKRASİNİN GELECEĞİ” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve küresel gündemin en önemli konusu haline gelen COVİD-19 salgını yalnızca sağlık alanında değil, ekonomi, siyaset, emek rejimi gibi alanlarda da sarsıcı sonuçlara yol açmaya başladı. Son yıllarda Türkiye ve Dünya’da çokça konuşulan demokratik kazanımlardaki gerileme ve otoriterleşme konuları daha canlı şekilde tartışılmaya başlandı. Siyasi iktidarların salgına karşı aldıkları önlemler ve geliştirdikleri politikalar bu tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi, COVİD-19 salgınının siyasi iktidarlar ve yurttaşlar nezdindeki olası sonuçlarının demokrasi perspektifinden değerlendirileceği bir çevrimiçi söyleşi düzenledi. Ayşe Çavdar ve Ersin Kalaycıoğlu‘nun konuşmacı olduğu “Pandemi Sonrası Türkiye’de ve Dünya’da Demokrasinin Geleceği” başlıklı söyleşide demokrasinin yerel ve küresel düzeydeki olası akıbeti ele alındı.