PANDEMİ SONRASI TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA DEMOKRASİNİN GELECEĞİ

Değerli Mülkiyeliler,

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve küresel gündemin en önemli konusu haline gelen COVİD-19 salgını yalnızca sağlık alanında değil, ekonomi, siyaset, emek rejimi gibi alanlarda da sarsıcı sonuçlara yol açmaya başladı. Son yıllarda Türkiye ve Dünya’da çokça konuşulan demokratik kazanımlardaki gerileme ve otoriterleşme konuları daha canlı şekilde tartışılmaya başlandı. Siyasi iktidarların salgına karşı aldıkları önlemler ve geliştirdikleri politikalar bu tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi, COVİD-19 salgınının siyasi iktidarlar ve yurttaşlar nezdindeki olası sonuçlarının demokrasi perspektifinden değerlendirileceği bir çevrimiçi söyleşi düzenliyor. Ayşe Çavdar ve Ersin Kalaycıoğlu‘nun konuşmacı olacağı, izleyici/dinleyicilerin de soru ve görüşleriyle katkıda bulunabileceği Pandemi Sonrası Türkiye’de ve Dünya’da Demokrasinin Geleceği başlıklı söyleşide demokrasinin yerel ve küresel düzeydeki olası akıbeti ele alınacak. 6 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 16.30’da gerçekleştirilecek söyleşi Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabından canlı yayınlanacak. Facebook üyesi olmasanız da facebook.com/mulkiyelilerbirligi adresi üzerinden söyleşiyi takip edebilirsiniz.

Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi