POLİTİK İKTİSADIN BİLGESİ – İŞAYA ÜŞÜR ANISINA

Mülkiyeliler Birliği Mülkiyeli iktisatçı Prof. Dr. İşaya Üşür anısına hazırlanan bir kitap yayımladı. Politik İktisadın Bilgesi başlığını taşıyan kitap Ahmet Arif Eren ve Mesut Sert tarafından derlendi ve Mülkiyeliler Birliği Yayınlarından çıktı.

 

Kitapta yer alan makaleler şöyle:

Ahmet Haşim Köse – İşaya Üşür’e: Beş Bin Yıllık Bir Hayat Sona Erer mi?

Metin Sarfati – Yahudi’nin Kaderi; İnsanın Kaderi veya “Homojudaeus”tan “Homo Capitalius’a, Marx’tan Sombart’a Düşünce Tarihinden Kısa Notlar

Dinç Alada – Pandemi, Belirsizlik ve İktisat:

Mustafa Kemal Doğru – Yapay Zekâ ve Yabancılaşma: Siyasal İktisat ve Teknoloji 

Ayşegül Kars Kaynar – Şiddet ve Hukuk Üzerine Bir Düşünme Pratiği

Eren Kırmızıaltın – Max Weber ve Rasyonalite

Koray R. Yılmaz – İşletme Tarihinin Eleştirel Ekonomi Politiği:

Ahmet Arif Eren – Antik-Köleci Üretim Tarzı Proto Kapitalist mi?

Derya Güler Aydın – La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Kişot’un Politik İktisadın İnsanı Üzerinden Düşündürdükleri

Çiğdem Boz – Ekonomi Politiğin İstanbul’daki Zarif Mezar Taşları: İktisat Fakültesi

İhsan Seddar Kaynar – Gaziantep ve Maraş Demiryolunun Yapım Sürecinde Askeri ve İktisadi Çıkarların Rolü (1943-1960)

Kerem Gökten – Yeliz Sarıöz Gökten – Yeni Çok Kutuplu Dünya, Çin’in Yükselişi ve ABD Hegemonyasının Çözülüşü

Mesut Sert – Osmanlı Değişiminin İçsel Dinamikleri

Kardelen Kaya – Altuğ Yalçıntaş -Yarım Kalan Bir Nehir Söyleşi: İşaya Üşür ile Türkiye’de Eleştirel Düşüncenin Kökeni Üzerine