PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2020

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Prof. Dr. Cahit Talas adına 2012 yılında tesis edilmiş olan “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, 2020 yılında 9. defa verilecektir. 2017’den başlayarak Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen Ödül’de yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle  bu yıla özgü olarak bazı değişiklikler yapılması zorunlu olmuştur. Buna göre, Ödül’e başvuranlar doktora ya da yüksek lisans tezleri ile kendilerinden istenen diğer belgelerin tümünü internet ortamında talasodulu@gmail.com adresine göndereceklerdir. Gene bu yıla özgü olmak üzere Ödül’e başvuru tarihi de 30 Eylül 2020 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Ödülle ilgili her türlü iletişim için talasodulu@gmail.com adresi kullanılabilir.

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü