PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2021

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Cahit Talas adına 2012 yılında tesis ettiğimiz ve 2017’den bu yana da Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü, 2021 yılında 10. defa verilecektir. Ödül’e başvuranlar, doktora ya da yüksek lisans tezleri ile kendilerinden istenen diğer belgelerin tümünü internet ortamında [email protected] adresine göndereceklerdir. Ödül’e başvurular, 15 Eylül 2021 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilir. Ödül’le ilgili her türlü iletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü