PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2022 DEĞERLENDİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden; hocamız, eski Mülkiye Dekanı ve Çalışma Bakanı Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis ettiğimiz ve 2012 yılından itibaren sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” 2022 değerlendirme sonuçları belli oldu. Altı yıldır Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen Ödül’e bu yıl da çok sayıda genç araştırmacı tezleriyle başvurdu. Bunlardan Doktora kategorisinde bir tez “Ödüle Değer”, üç tez ise “Övgüye Değer” bulunurken, Yüksek Lisans kategorisinde de bir tez “Övgüye Değer” bulundu.

DOKTORA KATEGORİSİNDE ÖDÜLE DEĞER TEZ

  • Kerem Berkman’ın “Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Bir Sosyal Politika Önerisi: Asgari Gelir Garantisi Modeli” başlıklı tezi.

DOKTORA KATEGORİSİNDE ÖVGÜYE DEĞER TEZLER

  • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hande Heper’in “İş İlişkisinde İşçinin İradesi” başlıklı tezi,
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Engin Fırat’ın “Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Erkeklere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi” başlıklı tezi,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Kayaduvar’ın” Şehir Hastanelerinde Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü” başlıklı tezi.

YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİNDE ÖVGÜYE DEĞER TEZ

  • Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ar. Gör. Gizem Nur Bulut’un “Mühendis Emeğinin Eğretileşmesi: Bursa’da Tekstil Mühendisleri Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı tezi.

Çalışmaları Ödüle/Övgüye değer bulunanlar yanında, emek ürünü çalışmalarıyla Ödül’e başvuran tüm genç araştırmacılarımıza, tez danışmanı olarak çalışmalara katkıda bulunan hocalarımıza, Ödül Jürisi’nde ve Ödül Danışma Kurulu’nda görev yapan hocalarımıza ve Ödül’e ev sahipliği yapan Mülkiyeliler Birliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

5 Mart 2023

Prof. Dr. Ahmet Makal

Ödül Düzenleme Komitesi adına