PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2023

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden hocamız Cahit Talas adına 2012 yılında tesis ettiğimiz ve 2017’den bu yana da Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”, 2023 yılında 12. defa verilecektir. Bu yıldan başlayarak, Ödül’ün sadece doktora tezlerine verilmesi kararlaştırılmıştır. Ödül’e başvuranlar, doktora tezleri ile kendilerinden istenen diğer belgelerin tümünü internet ortamında [email protected] adresine göndereceklerdir. Ödül’e başvurular, 31 Temmuz 2023 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilir. Ödül’le ilgili her türlü iletişim için [email protected] adresi kullanılacaktır.

Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü