PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üç yıldır Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’ne bu yıl 29 genç araştırmacı tezleriyle başvurdu.

Doktora kategorisinde, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Ar. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer’in “Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay’da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği” başlıklı tezi, Jüri tarafından “Ödüle Değer” bulundu. Doktora kategorisinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ar. Gör. Dr. Zeynep Serap Tekten Aksürmeli’nin “Suriye’den Gerçekleşen Göç Sonrası Gaziantep’te Yerli ve Göçmen Yoksulluğu”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ar. Gör. Dr. Hilmi Etçi’nin “Sendikal Kriz Çıkmazında Sendikalara Yönelik Algı ve Y Kuşağı: Eskişehir Örneği” ve Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ar. Gör. Dr. Özal Çiçek’in “Türkiye’de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Üretici Sınıflar Üzerindeki Etkileri ve Alternatif Model Arayışları” başlıklı tezleri de Jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu.

Yüksek Lisans kategorisinde ise Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ar. Gör. Erkan Kıdak’ın “Uluslararası Sendikal Örgütlerin Ulusal Sendikalara Etkisi: Türkiye’de Taşımacılık İşkolu Örneği”, Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Aslan’ın “Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçü: Artvin Örneği” ve Müjge Uçungan’ın “Hapishanelerde Annelerinin Yanında Kalan Çocuklar: Türkiye Örneği” başlıklı tezleri Jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu.