PROF. DR. ERKAN İBİŞ’İN REKTÖRLÜĞÜ DÖNEMİNDE A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA UYGULANAN BASKILAR VE TASFİYELER

Türkiye’nin en köklü sosyal bilim okulu olan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye özellikle Erkan İbiş’in rektörlüğü döneminde büyük bir akademik tahribata uğramıştır. Üniversite olmanın gereği, akademisyenlerin bilimsel olarak her konuyu ele alabilmeleri, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, fikirlerini ve eleştirilerini toplumsallaştırabilmelidir. Akademik üretimin niteliği ve gücünün kaynağı da özgür bir bilimsel ortamın sağlandığı koşullardan geçer.  Mülkiyeliler Birliği olarak, başta Birliğimizin köklerinin dayandığı Fakültemiz olmak üzere Türkiye üniversitelerinde bilimsel özgürlük ve akademik özerkliğin sağlanması, Fakültemizin uğradığı akademik tahribatın giderilmesi için çabamızı sürdüreceğiz.

Erkan İbiş rektörlüğü döneminde Fakültemize karşı girişilen tasfiyeler ve baskılar konusunda, Mülkiye’den tasfiye edilen üyelerimiz Dr. Barış Ünlü ve Dr. Özlem Albayrak tarafından hazırlanan raporu bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

Raporu PDF formatında görüntülemek için tıklayınız.

Prof. Dr. Erkan İbiş’in Rektörlüğü Döneminde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanlarına Uygulanan Baskılar ve Tasfiyeler[1]

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ilk atandığı 2012 yılından itibaren ve son yıllarda giderek artan bir dozda Türkiye’nin en eski ve önemli eğitim kurumlarından biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ve öğretim elamanlarına yoğun bir baskı ve mobbing uygulamıştır. Bu baskıyı kimi zaman sadece kendi inisiyatifiyle, kimi zaman da siyasal iktidar, emniyet kuvvetleri ve medya organlarıyla işbirliği içinde uygulamaktadır. Saldırı elbette SBF’yle sınırlı değildir. İletişim, Hukuk, Dil-Tarih Coğrafya, Eğitim Bilimleri Fakülteleri de benzer baskıların hedefi oldular. Ayrıca AÜ öğrencilerine yönelik baskı öğretim elemanlarına yönelik baskının boyutlarını da aştı. Örneğin, 2015’te 626, 2016’da 758, 2017’de 815 öğrenciye disiplin cezası verilmiştir. Fakat bu rapor, büyük ölçüde SBF öğretim elemanlarına yönelik baskılar, soruşturmalar ve ihraçlarla ilgilidir:

Erkan İbiş döneminde SBF Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe hakkında iki soruşturma ve SBF Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar hakkında Dekanlıktan istifa ettikten sonra –Dekanlığı döneminde yaşanan olaylar nedeniyle– bir soruşturma açılmıştır.

Erkan İbiş döneminde, polis kuvvetleri Rektörlüğün verdiği izinle defalarca AÜ Cebeci Kampüsü’ne girmiş, çok sert müdahalelerde bulunmuş, öğrenci ve öğretim elemanlarını tartaklamış ve gözaltına almıştır. AÜ Rektörlüğü kendi öğretim elemanlarına hakaret eden ve fiziksel şiddette bulunan emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine, öğretim elemanları hakkında Ankara Valiliği ve Emniyeti’nin talebi üzerine soruşturma açmayı tercih etmiş ve disiplin cezaları vermiştir. 10 Şubat 2017’de, 70’den fazla A.Ü. öğretim elemanının KHK’yla memuriyetten çıkarılmasını protesto etmek için Cebeci Kampüsü’ne girmeye çalışan milletvekillerine, öğretim elemanlarına, emekli hocalara/diplomatlara/valilere, mezunlara ve öğrencilere yapılan, Erkan İbiş’in ya talebi ya da işbirliğiyle gerçekleştirilen polis müdahalesi, bilindiği gibi Türkiye’de ve Dünya’da büyük bir yankı uyandırmıştır.

Erkan İbiş döneminde Yeni Akit, Habervaktim ve Vahdet gibi basın organları SBF öğretim elemanları hakkında defalarca yalan, iftira ve hakaret dolu haberler yapmış, öğretim elemanlarını “İslam düşmanı”, “eşcinsel sevici”, “sapkın”, “Apocu”, “kahpe” gibi başlıklarla hedef göstermiştir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu haberler ve manşetler karşısında çoğu zaman hiçbir tepki vermemiş, verdiğinde de cılız ve muğlak tepkiler vermiştir. Bu haberlerin biri üzerinden hakkında “terör propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” iddialarıyla ceza davası açılan öğretim elemanına ise hiçbir şekilde destek vermediği gibi, SBF Dekanlığı’na ısrarlı yazılar yazarak bu öğretim elemanı hakkında soruşturma açtırmak istemiştir.

Erkan İbiş döneminde, Rektörlük SBF öğretim elemanlarına twitter hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle, Ankara Valiliği ve Emniyeti’nin talebi üzerine, Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devleti zaafa uğratmak gibi iddialarla soruşturma açmıştır. Ankara Üniversitesi akademik/idari personelinin binlerce üyeli iletişim ağı olan “Ank-Club” ortamına gönderdikleri eleştirel e-postaları nedeniyle SBF öğretim üyeleri hakkında Rektör İbiş’e hakaret etmek ve İbiş hakkında asılsız ithamlarda bulunmak iddialarıyla soruşturma açılmıştır.

Erkan İbiş döneminde Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atan 39 SBF öğretim elemanı hakkında Ocak 2016’da soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın devam ettiği yaklaşık bir yıllık süreçte, soruşturma gerekçe gösterilerek imzacı öğretim elamanlarının akademik amaçlarla yurtdışına gitmesine izin verilmemiştir. Burada sadece hukuksuzluk değil aynı zamanda tutarsızlık ve uyanıklık da söz konusudur: Nisan-Haziran 2016 aralığında bazı imzacı isimler yurtdışına görevli olarak çıkabilmişken, Mayıs 2016’da yurtdışına görevlendirme için başvuran bazı imzacı öğretim elemanlarına 2 ay boyunca hiçbir cevap verilmemiştir. Bu esnada Rektörlüğün İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yazı yazıp bu öğretim elemanlarının yurtdışına çıkmasında bir sakınca olup olmadığını sorduğu öğrenilmiştir. Savcılığın herhangi bir engel olmadığına dair cevabi yazısına rağmen Rektörlük yurtdışı görevlendirme taleplerini yine onaylamamıştır. Fakat tam bu sırada 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmuş ve Rektörlük bu olayın hemen sonrasında YÖK’ün aldığı 19 Temmuz 2016 tarihli bir kararı gerekçe göstererek yurtdışı görevlendirmeler hakkında “işlem yapılamadığı”nı bildirmiştir. Başka bir deyişle, türlü hukuksuzluklarla ilgili öğretim elemanlarına aylarca hiçbir cevap vermeyen Rektörlük, darbe girişimini bahane ederek imzacıların yurtdışı görevlendirme taleplerine olumsuz yanıt vermeye başlamıştır. Ayrıca YÖK 19 Temmuz kararını revize edip öğretim elemanlarının yurtdışı görevlendirmelerini Rektörlüklerin inisiyatifine bıraktığı halde, A.Ü. Rektörlüğü hiçbir imzacı akademisyeni yurtdışına görevli olarak göndermemiştir. Nisan-Haziran 2016 döneminde yurtdışı görevlendirme talepleri onaylanan imzacı akademisyenler de geri çağrılmışlar ve yurtdışından dönmek zorunda kalmışlardır. Yurtdışı görevlendirmelerinin onaylanmamasının yanı sıra, Ocak 2017’den itibaren bazı imzacı öğretim elamanlarına yurtdışına gitmeleri için yıllık izin de verilmemiştir. Bu son uygulamada da bir tutarsızlık mevcuttur çünkü hakkında soruşturma yürütülen çoğu öğretim elemanına (BAK Bildirisi imzacıları dahil) aynı dönemde yurtdışına gitmeleri için yıllık izin verilmiştir. Bu noktada ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi üniversitelerin imzacı akademisyenlerin yurtdışı taleplerini (gerek görevlendirme gerekse de yıllık izin) engellemediği belirtilmelidir. Ankara Üniversitesi’nin bu uygulaması, diğer uygulamalarında olduğu gibi, tamamen Rektörlüğün keyfi tutumu ve tercihini yansıtmaktadır.

Erkan İbiş döneminde, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında bütün üniversite ve bölümlere zorunlu hale getirilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (AİİT) dersi, Temmuz 2016 itibariyle –SBF ilgili kurumlarının ve öğretim elemanlarının karşı irade ve kararlarına rağmen– SBF’den alınmış ve A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne devredilmiştir. Bu uygulamanın, bütünüyle temelsiz olan hukuki gerekçeleri bir yana, asıl gerekçesinin derslerde Ermeni ve Kürt meselelerinin anlatılması olduğu bilinmektedir. Bu gerekçeye, “Ermeni Soykırımı demeyen dersi geçemiyormuş” gibi iftiralar da eklenmiştir.

Erkan İbiş döneminde, Türkiye’nin genelinde insan hakları ihlallerinin sürekli ve hızlanarak arttığı, kitlesel bir hal aldığı bir süreçte, SBF İnsan Hakları Merkezi Ocak 2017’de SBF’den alınıp Rektörlüğe bağlanmıştır. İlgili karar, Türkiye’nin en önemli insan hakları kurumlarından biri olan merkezin fiilen kapatılması anlamına gelmektedir.

Erkan İbiş döneminde, 1 Eylül 2016, 6 Ocak 2017 ve 7 Şubat 2017 tarihlerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’lerle SBF’den 36 öğretim elemanı ihraç edilmiştir. Erkan İbiş’in verdiği listelerle gerçekleştiği bilinen bu tasfiyelerle, SBF 159 yıllık tarihinin en büyük darbesini yemiş; lisans programlarının niteliği düşürülmüş, onlarca yüksek lisans ve doktora dersi kapatılmak zorunda kalınmış, yüzlerce yüksek lisans ve doktora öğrencisi danışmansız kalmış, dolayısıyla lisansüstü programları sürdürülemez hale gelmiştir. Benzer bir tasfiyenin ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Galatasaray gibi üniversitelerde gerçekleşmemiş olması, tasfiyenin sorumluluğunun Ankara Üniversitesi yönetimine ait olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Erkan İbiş’in kendi üniversitesinin öğretim elemanlarına yönelik, Türkiye’de ve Dünya’da sayısız haberin ve raporun konusu olmuş yaptırımlarının sadece SBF’yle ilgili olanlarının ayrıntılı dökümü aşağıdaki gibidir:

SBF Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe Hakkında Açılan Soruşturmalar

SBF öğretim elemanlarına yönelik soruşturma baskısı 2014’te, o dönemde Dekan olan Prof. Dr. Yalçın Karatepe hakkında açılan soruşturmalarla başlamıştır. Karatepe hakkında 1. Soruşturma “izinsiz olarak görev yerini terk ettiği iddiası”yla 03.06.2014 tarihinde açılmış ve Karatepe 22.07.2014 tarihinde “uyarma” cezasına çarptırılmıştır. Karatepe hakkında 2. soruşturma, “öğrencilerin kendi fakültelerinde sınava girmeleri ve sınav güvenliğinin sağlanması hususlarında” ve ilgili öğrencilerle görüşmeyip “onların endişelerini oluşturan hususlar üzerinde durmadığı” gerekçesiyle 12.06.2014’te açılmış ve Karatepe 08.08.2014’te “kınama” cezasına çarptırılmıştır. Her iki ceza da ilgili İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Ayrıca Erkan İbiş, twitter’da bir kullanıcının İbiş’in “onur, şeref ve saygınlığına saldıran” ve  “kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden” bir tweet’ini Yalçın Karatepe kendi twitter hesabında “favorilerine eklediği” için “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ettiği iddiasıyla 03.07.2014’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştur. Başsavcılık 05.07.2014’te görevsizlik kararı almış ve soruşturmayı YÖK’e göndermiştir. YÖK Denetleme Kurulu kararında “disiplin soruşturması açılmasına mahal bulunmadığı” kararı verilmiştir.

Cebeci Kampüsü’ne Polis Müdahaleleri ve SBF Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar ve Diğer Öğretim Elamanları Hakkında Açılan Üniversite Soruşturmaları

 1. 31/03/2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Cebeci Kampüsü’nün çeşitli mekanlarında, öğrenci olmayan gruplarından da “dışarı”dan katılımıyla kampüste şiddet ve tehdit ortamı yaratan bir öğrenci grubunun arkasından olaylara müdahale etmek bahanesiyle Kampüs’e giren emniyet görevlileri öğrencileri ve öğretim elemanlarını tehdit etmiş, aşağılamış, iteklemiş, SBF içinde sınavların sağlıklı bir şekilde yapılmasını engellemiştir. Ayrıca öğrencilerin ve dönemin SBF Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar dâhil olmak üzere öğretim elemanlarının bulunduğu yerlere insanların görmelerini ve nefes almalarını engelleyen gaz fişekleri atmıştır. Bütün bunlara yüzlerce SBF mensubu (öğrenci ve öğretim elemanı) şahit olduğu halde, Ankara Üniversitesi yönetimi kendi öğretim üyelerini ve öğrencilerini tehdit eden, aşağılayan ve itip kakan emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağı yerde, kendi öğretim elamanlarına soruşturma açmıştır. Bu olay nedeniyle SBF öğretim elemanlarına açılan soruşturmalar şöyledir:
 2. a) Olaylar sırasında SBF Dekanı olan Prof. Dr. Serpil Sancar hakkında, Dekanlık görevinden ayrılmasından sonra, 03.05.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturma gerekçesi şöyledir: “31.03.2016 tarihinde Fakültenizde yaşanan olaylarla ilgili olarak … güvenlik önlemlerinin alınmasında görev, yetki ve sorumluluk sahibi iken, açıklamanızla bu görev, yetki ve sorumluluğunuz ile bağdaşmayan tutum davranış ve söylem içerisinde olduğunuz … iddiaları ile ilgili olarak açılmış olan disiplin soruşturması …”
 3. b) Aynı olay nedeniyle SBF öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya ve Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü ve araştırma görevlileri Onur Can Taştan ve Hasan Pekdemir hakkında “asayiş sağlamakla yükümlü emniyet görevlileri ile tartışmak ve görevlerini engellemeye çalışmak” iddiası ile 26.04.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. İlgili öğretim elemanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/e-h maddesi uyarınca (“Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” ve “Görevin işbirliği ilkesi yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak”) 14.07.2016 tarihinde “Uyarma” cezası ile cezalandırılmışlardır. İlgili İdare Mahkemeleri, Yalçınkaya ve Ünlü’ye verilen bu cezaları iptal etmiştir.
 4. 09.10.2014 tarihinde kampüs içi ve dışındaki öğrenci protestoları üzerine Rektörlük izniyle Cebeci Kampüsü’ne TOMA’yla birlikte giren polis kuvvetleri çok sert müdahalede bulunmuş ve buna tepki gösteren SBF araştırma görevlileri Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen ve Celil Kaya (İletişim Fakültesi araştırma görevlisi İlkay Kara’yla birlikte) dövülerek gözaltına alınmıştır. AÜ Rektörlüğü, bu olayda da öğretim elamanlarının haklarını koruyacağı yerde, tam tersine Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, bahsi geçen dört araştırma görevlisine “09.10.2014 günü Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesinden çıkan öğrenci grubu ile birlikte Cemal Gürsel Caddesini trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptıkları” ve “devamında da Cebeci Yerleşkesine geçerek burada da saldırılara devam ettikleri” iddiaları ile 14.04.2015 tarihinde soruşturma açmış fakat herhangi bir disiplin cezası vermemiştir. Araştırma görevlileri hakkında açılan ceza davası halen sürmektedir.

Twitter Soruşturmaları

 1. 09.10.2014’te Cebeci Kampüsü’nde yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınan, bu olay nedeniyle haklarında ceza davası ve idari soruşturma açılan SBF araştırma görevlileri Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen ve Celil Kaya’ya, ayrıca 09.10.2014’teki soruşturmalara konu olmayan SBF araştırma görevlisi Ozan Değer’e, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, twitter paylaşımları nedeniyle 14.04.2015’te soruşturma açılmıştır. Soruşturma gerekçesi soruşturma evrakında şöyle belirtilmiştir: “ … herkesin paylaşımına açık twitter hesabınız üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olup, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı Makamına hakaret ederek Devletimizin egemenlik organının saygınlığını zedelediğiniz, bunun yanında: Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratıp, Devletin güvenliğini ve kamu düzenini bozmak amacıyla hareket eden yasa dışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru gösterdiğiniz, övdüğünüz ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici açıklamalarda bulunduğunuz ve sosyal medya aracılığıyla yaydığınız iddiaları …” Soruşturma süreci sonucunda Ozan Değer ve Aysun Gezen “kınama” cezası alırken, Nail Dertli, Onur Can Taştan ve Celil Kaya’ya ceza verilmemiştir.
 2. SBF Araştırma Görevlisi Ozan Değer twitter hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki bir karikatürü paylaştığı (retweet’lediği) için hakkında, “twitter adlı paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunuz iddiası” ile ceza soruşturması açılması istenmiş, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan soruşturma komisyonu da 20.07.2016’da “Lüzum-u Muhakeme” (Son Soruşturma Açılması) kararı vermiştir.

Ank-Club Soruşturmaları

 1. Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya hakkında, “Ank-club ortamı üzerinden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş hakkında tahkir edici nitelikte itham ve isnatlarda bulunmak”, “Rektörlük kişilik hakkını zedeleyici mahiyette iletiler paylaşmak suretiyle Üniversite Rektörlük Makamına yönelik olarak hareketlerde bulunmak” ve “devam eden soruşturmalarla ilgili gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri de elektronik ortamda süreklilik arz eder biçimde paylaştığı” iddialarıyla 24.06.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturma 25.08.2016 tarihinde “Aylıktan Kesme” cezasıyla sonuçlandırılmıştır. Ceza, ilgili İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Yine Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya hakkında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 22.07.2016 tarih ve 43030 sayılı yazılarıyla, “Sahi kime oy verdiniz? Konulu e-postanızda yer alan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş hakkındaki asılsız iddialar, ithamlar ve diğer hususlar ile ilgili olarak” soruşturma açılmış, soruşturma sonunda soruşturmacı tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası talep edilmiş, ancak bu talep SBF Fakülte Disiplin Kurulu tarafından, dosyanın eksikliği gerekçesiyle yerine getirilmemiş ve dosya soruşturmacıya iade edilmiş, soruşturmacının dosyayı aynı ısrarla Fakülteye göndermesi üzerine, Fakülte Disiplin Kurulu cezaya yer olmadığına karar vererek dosyayı kapatmıştır.
 2. Prof. Dr. Gökçen Alpkaya hakkında, üniversite içi iletişim ağı ank-club’a göndermiş olduğu bir e-posta’da “Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş hakkında asılsız iddialar ve ithamlarda” bulunduğu iddiasıyla 22.07.2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturma 17.11.2016 tarihinde “1/8 oranında aylıktan kesme” cezası ile sonuçlandırılmıştır.
 3. Doç. Dr. Şennur Özdemir hakkında ank-club’a göndermiş olduğu bir e-posta nedeniyle, Rektörlüğün 18.02.2016 tarihli emriyle ceza soruşturması açılmıştır. Ceza soruşturması sonucunda 09.08.2016 tarihinde “Lüzum-u Muhakeme” (Son Soruşturmanın Açılması) kararı verilmiştir.
 4. Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü hakkında ank-club’a göndermiş olduğu bir e-postada “üniversitemiz yönetimine yönelik ifadeler” ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanı’nı hedef alan ifadeler” kullandığı iddiasıyla Ekim 2016’da soruşturma açılmıştır. Soruşturma 19.01.2017 tarihinde “kınama” cezası ile sonuçlandırılmıştır.
 5. Dr. Dinçer Demirkent’e, kendisinin de ihraç edildiği 7 Şubat 2017 tarihinden sonra, iki soruşturma açılmıştır. 8 Şubat 2017 tarihli soruşturma emrinin gerekçesi bagaj araması yapan özel güvenlik birimlerinin yazılı emir taşımadıkları gerekçesiyle iş barışının bozulma riskine karşı Rektörü ve Dekanları iş barışını sağlamaya çağıran bir e-postadır. Bu e-postaya Rektörlük tarafından uyarı cezası verilmiş, SBF yönetim kurulu ihraç edildiği gerekçesiyle cezayı rektörlüğe geri göndermiştir. İkincisi, Rektörlüğün 10.02.2017 tarihli soruşturma emriyle açılmıştır. Gerekçesi 6 Ocak 2016’da ihraç edilmiş İLEF öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in bianet.org sitesine verdiği röportajı Eğitim Sen temsilcisi olarak 10 Ocak’ta ank-clup’a göndermektir. Röportajda Rektöre hakaret edildiği iddiasıyla, Rektörlük tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş, ceza maaştan kesmeye çevrilmiştir. Bu soruşturmanın hukuksuzluk bakımından dikkat çekici bir özelliği itiraz kurulunun yerinden edilmesidir. İtirazı görüşmesi gereken SBF disiplin kurulunun yerine hiçbiri SBF üyesi olmayan bir kurul atanmış ve ceza onanmıştır.

 

“İzinsiz Panel” Soruşturması

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak hakkında, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin Günday ve Prof. Dr. Baskın Oran ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selin Esen’i “Olağanüstü Hal ve KHK’ler” konusunda ek derse çağırdığı için “Yerleşke sorumlusu Dekanlıktan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’ndan izin alınmadan” “bir panel” düzenlediği iddiasıyla ve bunun, “bir araştırma görevlisinin … Ank-Club’ta paylaşması” sonucunda “tespit edilmesi” üzerine Rektörlüğün 10.11.2016 tarih ve 70210 sayılı yazısıyla disiplin soruşturması açılmıştır. Anılan soruşturmanın sonucunda soruşturmacı bir suç işlenmediği için ceza tesisine yer olmadığına karar vermiş ancak Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in yazılı talimatıyla soruşturmacıdan raporun yeniden gözden geçirilmesi istenmiş, aynı soruşturmacı bu yazı üzerine bu kez Altıparmak’ın kınama cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş ve 2547 sayılı Yasa hükümleri geri yürütülerek, anılan öğretim üyesine kınama cezası verilmiştir. Bu ceza, Altıparmak’ın itirazı üzerine Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kurulu tarafından, yasaların geri yürümesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır.

BAK Soruşturması

Kamuoyunda Barış İçin Akademisyenler Bildirisi olarak bilinen bildiriyi “imzaladıkları iddiası ile ilgili olarak” SBF’de görev yapan 39 öğretim elemanına 19.01.2016 tarihinde soruşturma açılmış ve tebligatların öğretim elemanlarına ulaşmasının ardından (03.02.2016 tarihinde) bir hafta içerisinde savunmalarını yapmaları istenmiştir. İlgili bütün öğretim elemanları soruşturma komisyonuna 10 Şubat 2016 tarihinde savunmalarını vermiştir. Soruşturmanın yaklaşık bir yıl sonuçlandırılmaması çeşitli hukuksuzlukların da hukuki kılıfı olmuştur. Örneğin SBF öğretim elemanlarının ders, konferans ve seminer vermek için yurtdışına gitme talepleri (“yurtdışı görevlendirme” talepleri) süregiden soruşturma ileri sürülerek reddedilmiştir. Bu uygulama, dünyanın önde gelen akademik kurumlarına gidecek olan ilgili öğretim elemanlarını mağdur ettiği gibi ev sahibi kurumları da mağdur etmiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının bu kurumlarda kuracakları ilişkilerden potansiyel olarak yararlanabilecek olan AÜ öğrencileri de zarara uğratılmıştır. Bunun yanında, imzacı öğretim elemanlarının kadro taleplerine yönelik fiili engellemeler yaşanmıştır. Son olarak, Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED) İlkeleri’nde 03.08.2016 tarihinde yaptığı değişiklikle, disiplin soruşturması altındaki öğretim elemanlarının UBED desteklerine başvuramayacağı karara bağlanmıştır. Ankara Üniversitesi, imzacı öğretim elemanlarının soruşturmalarını sonuçlandırmayarak öğretim üyelerini desteklerden dışlamış ve ek bir mağduriyet daha yaratmıştır.

BAK Soruşturması süresince devam eden belirsizlikler, keyfilikler ve baskılar nedeniyle Prof. Dr. Gülay Toksöz ve Prof. Dr. Alev Özkazanç emekliliklerini isteyip Fakültedeki görevlerinden ayrılmışlardır.

KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılma

1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SBF öğretim elemanları Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen, Ozan Değer, Celil Kaya, Nezahat Ezgi Oral Soydaş ve Kamuran Akın kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu öğretim elemanlarının ortak özellikleri, yukarıda bahsi geçen polis müdahalesi ve twitter soruşturmalarına ve aynı zamanda BAK soruşturmasına konu olmalarıdır.

6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SBF öğretim elamanları Faruk Alpkaya ve Özlem Albayrak kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu iki öğretim elemanı da BAK bildirisi imzacısıdır.

7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SBF öğretim elemanları Ahmet Haşim Köse, Ahmet Murat Aytaç, Aydın Ördek, Aykut Namık Çoban, Barış Ünlü, Benan Eres, Bülent Duru, Can Şeker, Canberk Gürer, Cavidan Soykan, Dinçer Demirkent, Ekin Değirmenci, Elçin Aktoprak, Gökçen Alpkaya, Hande Dönmez, İlhan Uzgel, Metin Öztürk, Murat Sevinç, Mühdan Sağlam, Nazan Bedirhanoğlu Balaban, Nilgün Erdem, Nisan Kuyucu, Pınar Ecevitoğlu, Şennur Özdemir, Utku Balaban, Zafer Yılmaz ve Zeliha Etöz kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu öğretim elemanlarının Gökçen Alpkaya dışında hepsi BAK bildirisi imzacısıdır. Gökçen Alpkaya’nın sorduğu bir sınav sorusu nedeniyle[2] KHK listesine eklendiği bilinmektedir.

10 Şubat 2017 Tarihindeki Polis Müdahalesi ile İlgili Soruşturmalar

“30.06.2017 gün ve 46145 sayılı soruşturma talimatı uyarınca Üniversitemiz Cebeci Kampüsü girişinde 10.2.2017 tarihinde yapılan biniş [cübbe] eylemine katılan kişilerden binişleri yere seren kişiler kimlikleri tespit edilerek tutanak altına alınmış ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır” denilerek Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, Doç. Dr. Emel Memiş, Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak hakkında disiplin soruşturması açılmış, savunmalar alınmıştır. Soruşturma sonucu henüz belli değildir.

[1] Bu rapor A.Ü. SBF’deki görevlerinden KHK’larla ihraç edilen Özlem Albayrak ve Barış Ünlü tarafından hazırlanmıştır. Belli aralıklarla güncellenmektedir.

[2] “Ankara Üniversitesi Siyasal’da Büyük Skandal”, Sabah, 19.01.2016.