SAVUNMANIN KENDİSİNİ SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ

Kamuoyuna,

Evrensel hukuk normlarını, demokrasiyi, adil bir yaşamı savunan ve kamu yararını gözeterek kamusal denetimi yerine getiren barolar bugün Ankara’ya yürüyor.

Savunmanın yürüyüşü, adaletin yürüyüşüdür; halkın, kamunun yararınadır. Baroların seçim sistemini değiştirerek onları etkisizleştirmek ya da hiçbir demokratik ülkede uygulaması olmayan çoklu baro sistemi ile iktidarın barolarını yaratmak sadece savunmanın haklarına değil, onların savundukları yurttaşların haklarına, insan haklarına ve hukuk devletine karşı bir girişimdir.

Baroların Ankara’ya yürüyüşünü, savunmanın kendisini savunmasını destekliyoruz. Baroları etkisizleştirmek ve siyasal iktidara bağlamak amacını taşıyan, demokrasi ve hukuk devleti ilkesi bakımından kabul edilemez bir teklifin parlamentoya getirilmemesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu