SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ

Mülkiyeliler Birliği öteden beri sokakta yaşayan hayvanlar, ağaçlar ve insanların bir arada yaşamına; dünyanın, kentlerin ve doğanın tüm canlılara ait olduğuna ve yaşam hakkının tüm canlılar için savunulmasına inancını güçlü biçimde göstermektedir. Kedileri başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan Birliğimiz, son günlerde gündeme getirilen ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikliği içeren yasa teklifine karşı bütün sahipsiz ya da sokakta yaşayan canlıların yaşam hakkını savunmaktadır. Sahipsiz ya da sokakta yaşayan köpeklerin toplatılması ve belirli bir süre içerisinde sahiplenilmeyenlerin uyutulması, kabul edilemeyecek bir uygulama olup 5199 sayılı kanunun lafzına ve ruhuna bütünüyle aykırıdır. Nitekim söz konusu yasanın 6. maddesinin 1. ve 4. fıkrası şu hükümleri içermektedir:

“Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.”

“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Mülkiyeliler Birliği olarak, sahipsiz ve sokakta yaşayan hayvanların korunması ve tüm canlılar için çevre güvenliğinin sağlanmasını savunuyor, söz konusu değişikliğin yaratacağı vahşeti reddediyor ve 5199 sayılı kanunun ilgili hükümlerinin mevcut haliyle uygulanmasını talep ediyoruz.