SOMA KATLİAMINI UNUTMADIK

Kaza değil iş cinayeti

Soma katliamını unutmadık.