SOSYAL POLİTİKA VE İKTİSAT YAZILARI – PROF. DR. SEYHAN ERDOĞDU’YA ARMAĞAN

Mülkiyeliler Birliği, 1980 yılından bu yana sürdürdüğü, Okulumuzun çok değerli hocaları için “armağan” yayımlama geleneğine bir yenisini ekledi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin emekli hocalarından Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu için hazırlanan armağan kitap Mülkiyeliler Birliği Yayınlarından çıktı. Sosyal Politika ve İktisat Yazıları başlığını taşıyan kitap, Fakültede lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilik yapmış olan, Erdoğdu’nun dostları ve öğrencileri tarafından hazırlandı; çok değerli akademisyen ve araştırmacıların bilimsel makaleleriyle zenginleşti.

Hasan Tahsin Benli, Dr. Öğretim Üyesi Elif Hacısalihoğlu, Dr. Denizcan Kutlu ve Dr. Güven Savul tarafından hazırlanan kitabın içeriğinde, ağırlıklı olarak iktisat ve sosyal politika üzerine bilimsel makaleler yer alıyor.

Kitabın bir bölümü okumak için tıklayınız.

 

Kitapta yer alan makaleler şöyle:

Türkiye’nin Ekonomi Politiği 

Korkut Boratav – Neo-Liberal Dönemde Kur Hareketleri ve Dış Bağımlılık

Oğuz Oyan – Türkiye’de Gelişmeci Anayasal Düzenden İkinci Cumhuriyet’in Anayasasına

Aziz Konukman – Türkiye’de Sermaye Birikimi Çerçevesinde Yeni Rejim’in İnşa Süreci

Orkun Saip Durmaz – Türkiye’de Radikal Devletçiliğin Kısa Hikâyesi: Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası Örnekleri

Serdar Şahinkaya – Yerli Üretim, Sektörel Serencam ve Kimi Öneriler

 

Sınıf Mücadelesi ve Sendikacılık

Aziz Çelik – Can Şafak -DİSK’in Eylül 1976 DGM Direnişi ve Genel Yas Eylemi: Türkiye Tarihinin En Büyük Siyasi Genel Grevi

Atilla Özsever – İşçi Sınıfı Ne Zaman Ayağa Kalkar?

Gamze Yücesan-Özdemir – Sınıf Mücadelesinde Kritik Bir Uğrak: Sendikal İletişim

Erkan Kıdak – Uluslararası Sendikal Örgütlerde İşçi Aristokrasisinin İzleri

 

İş Hukuku

Murat Özveri – Barışçıl Toplu Eylem Hakkı

Mahsun Turan – Toplu İş İlişkilerinde Çözüm Bekleyen Sorun: Kapsam Dışı Personel

Ebru Yeşim Sargıcı – Kamu Emekçilerinin Grevsiz Toplu Sözleşme Sistemi

Gaye Burcu Yıldız – Toplum Yararına Çalışma Programı Katılımcılarının İş Hukuku Açısından Hukuki Niteliğinin Değerlendirilmesi

 

Sosyal Politika, Emek, Göç

Gülay Toksöz – Akademik Bir Yaşamın Keyifli Yol Arkadaşlığı ve Göç Araştırmaları

Çağla Ünlütürk Ulutaş – Türkiye’de Sığınmacıların Temel Refah Hizmetlerine Erişimi

Elif Tuğba Doğan– Geçmişten Günümüze Latin Amerika’nın Uluslararası Göç Dinamikleri

Gülbiye Yenimahalleli-Yaşar – Jebağı Canberk Aydın – Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: OECD Ülkeleri ve Türkiye

Serter Oran – Katı Atık Toplayıcılarının Gözünden Katı Atık Piyasası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Seyhan Erdoğdu Kimdir?

Seyhan Erdoğdu 23 Ocak 1947 tarihinde, Tokat’ın Erbaa ilçesinde doğdu. 1964 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik bölümüne girdi. 1968 yazında mezuniyetinin ardından aynı bölümde asistan oldu. Akademik yaşamını ODTÜ’de sürdürürken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde doktora çalışmalarına başladı. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra ODTÜ’deki görevinden atıldı ve tutuklandı. 1974 yılında çıkartılan genel af yasası ile tahliye oldu. Sol Yayınları’na çeviriler yaptı. Kapital’in çevirisinin redaksiyon çalışmalarına katıldı.

1974-1976 yıllarında işsiz kaldı. 1976 yılında Kanada Büyükelçiliğinin kültür işleri bölümüne girdi. Bu dönemde ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansa başladı ve Türkçü Milliyetçiliğin Doğuşu, Toplumsal Kökenleri ve Siyasal İşlevleri başlıklı tezi ile 1981 yılı başında Yüksek Lisans diplomasını aldı. 12 Eylül I980 askeri darbesinden sonra Kanada Büyükelçiliğindeki görevine son verildi. 1982-1988 yılları arasında, inşaat sektöründe ticaret müdürlüğü yaptı.

1988 yılında Türkiye Yol-İş Sendikasında danışman olarak işe başladı. 1988 ve sonrasında işçi sendikalarının Bahar Eylemlerinde, 1989 ve sonrasında memur sendikacılığının yeniden kurulmasında, 1998 ve sonrasında Emek Platformu eylemlerinde aktif bir biçimde yer aldı. Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi’nin (KİGEM) özelleştirmeye karşı çalışmalarına katıldı. Türkiye’nin her yerinde işçi ve memur sendikalarının taban ve yönetici eğitimlerine katılarak neoliberal politikaları geniş işçi kitlelerine anlattı. Sendika dergilerinde ve Mülkiye Dergisi başta olmak üzere diğer demokratik örgüt dergilerinde yazdı. 1993-1996 yıllarında T. Yol-İş Sendikası’ndaki görevine ek olarak TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu Müdürlüğü yaptı. TÜRK-İŞ ve Yol-İş’i yurt içinde, kamu kurumlarıyla ve işveren örgütleri ile yaptıkları ekonomik gündemli toplantılarda temsil etti. Yurt dışında uluslararası sendikaların toplantılarına katıldı. ILO’nun Uluslararası Çalışma Konferanslarında TÜRK-İŞ adına gözlemci olarak bulundu.

1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın başkanlığındaki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde kısmi zamanlı ders vermeye başladı. 2001 yılında Yol-İş Sendikası’ndaki görevinden resmi olarak ayrıldı ve aynı bölümde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak 1972 yılında bırakmak zorunda kaldığı akademik yaşamına geri döndü. 1968 yılında SBF İktisat Bölümünde başladığı doktora çalışmalarını 2003 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tamamlayarak, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın danışmanlığında yürüttüğü Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı. 2009 yılında Sosyal Politika Doçenti unvanını oldu ve 2010 yılında SBF Çalışma İlişkileri ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılında aynı bölümde Profesör oldu. Lisans ve lisansüstü düzeyde, Ücret Teorileri ve Politikaları, Gelir Dağılımı, Avrupa Birliği’nde Sosyal Politika, Uluslararası Sosyal Politika, Çalışma Yaşamının Güncel Konuları-Seminer, Sendikacılıkta Güncel Gelişmeler ve Sosyal Hareketler, Uluslararası Sendikacılık-Seminer, Sosyal Dışlanma ve Küresel Emek Konuları başlıklı dersleri verdi. Emekli olduktan sonra Bölümün lisansüstü programında ders vermeye devam etti. Şubat 2017’de Ankara Üniversitesi gerekçe göstermeksizin derslerine son verdi ve Siyasal Bilgiler Fakültesiyle akademik bağı sonlandırıldı. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi programındaki derslerine de Üniversite yönetimince son verildi. 2019-2020 öğretim yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde kısmi zamanlı öğretim üyesi oldu ve Küresel Emek Konuları dersini lisans düzeyinde vermeye başladı.

2010-2016 yılları arasında CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyesi olarak Parti Meclisinde yer aldı. 2014 yılında Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu ve bu görevi Ocak 2016’ya kadar yürüttü. Parti Okulunu yönetti ve il ve ilçe örgütlerinde eğitimler düzenledi. 2016-2018 Nisan döneminde Türk Sosyal Bilimler Derneği Genel Sekreterliği yaptı.

Erdoğdu halen akademik çalışmalarının ve emek eksenli araştırmalarının yanı sıra sendikalarda işçi eğitimlerine, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve demokratik derneklerin toplantılarına ve yayınlarına katkı vermeye devam etmektedir.

Mülkiyeliler Birliği üyesidir.

Vahap Erdoğdu ile evlidir ve Ali ile Pirin’in annesidir.