TANITIM KONFERANSI VE İMZA GÜNÜ: “FEMİNİST OLAN POLİTİKTİR-YILDIZ ECEVİTE ARMAĞAN”

2023 yılında yayımlanan “Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r – Yıldız Ecevit’e Armağan” kitabının tanıtım konferansı ve imza günü 30 Mart 2024 Cumartesi günü 12.30-17.30 saatleri arasında  Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğimize katılan konuklarımıza teşekkür ederiz.