TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE TASFİYESİNİN BAŞLANGICININ DÖRDÜNCÜ YILINDAYIZ

Değerli Mülkiyeliler,

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin ağır biçimde maruz kaldığı, tarihimizdeki en büyük üniversite tasfiyesinin başlangıcının dördüncü yılındayız.

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni akademik özgürlük kapsamında gören gerekçesine karşın öğretim elemanlarımız dört yıldır öğrencilerinden, derslerinden, fakültelerinden uzak; çalışma hakları, seyahat özgürlükleri başta olmak üzere temel hakları anayasaya aykırı biçimde engelleniyor.

Anayasa Mahkemesi kararının gereği yapılmalı, ihlali bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak işlemler yargı ve idare organları tarafından derhal başlatılmalıdır. Bu akademik suçun failleri olan rektörler ve işbirlikçileri önce üniversite kurumu karşısında, sonra yargı önünde hesap vermelidir.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu