TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ “BEYAZ NÖBET” DAYANIŞMA ZİYARETİ

Pandemiyle mücadelede olağanüstü emek veren, toplumun sağlık hakkını korumayı ve geliştirmeyi görev edinen hekimler hakları için “Beyaz Nöbette”. Bizler de dayanışmamızı göstermek, taleplerine güç vermek için TTB heyetinin yanındaydık. Mücadele dayanışma ile büyüyor.