47. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA İLİŞKİN

Değerli üyelerimiz,

29 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 47. Olağan Genel Kurulumuzu İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart tarihli genelgesi gereği ertelemek zorunda kalmıştık. Genelgenin ardından TBMM’de 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile dernek genel kurul toplantıları hakkında bir düzenleme yapılmış ve genel kurul erteleme kararları için bir kanuni dayanak oluşturulmuştu. Kanun ile dernek genel kurulları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiş ve ertelemenin uzatılması kararı İçişleri Bakanı’na bırakılmıştı. Ayrıca ertelemenin uzatılmaması durumunda Genel Kurulların 30 gün içinde yapılması zorunluğu kanun ile getirilmişti. Yönetim Kurulumuz, kanuna dayanan ilk ertelemenin bittiği 31 Temmuz 2020 tarihinin öncesinde adaylığını açıklamış grubun başkan adayı ile görüşmüş ve Genel Kurulumuzun 29 Ağustos 2020’de yapılacağını duyurmuştu. Fakat İçişleri Bakanının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru ile Genel Kurulların ertelenmesi önlemi 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yönetim Kurulumuz Genel Kurulu ertelemek zorunda kalmış ve yeni genel kurul tarihinin Ekim ayında ilan edileceğini duyurmuştur. Bakanlık 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020’ye kadar yeni bir erteleme kararını duyurmuş, Kasım ayında yapılması planlanan Genel Kurulumuz duyurulamadan erteleme kararı ilan edilmiştir. Aynı sonucu doğuracak şekilde 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Bakanlı Oluru ile Genel Kurulların ertelenmesi 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Covid-19 Pandemisinden kaynaklı ilk vakaların Türkiye’de ilan edildiği günlere denk gelen 47. Olağan Genel Kurulumuz bir yıldır yapılamamaktadır. Yönetim Kurulumuz iki yıllık olağan yönetim dönemini tamamlamış olağanüstü koşullarda ülkemiz ve camiamızın zor günlerinde sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için azami çaba göstermiştir. Geçen üç yıl içinde kurullarımızın genel kurul yoluyla çözülmesi gereken ihtiyaçları doğmuştur. Tabii bunların hepsinin ötesinde gerek 4721 sayılı Medeni Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu gerekse de Dernekler Yönetmeliği gereği yerine getirmemiz gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Medeni Kanun’un 74. Maddesinde olağan genel kurulların üç yıl içinde yapılması zorunluluğu getirilmiş, madde gerekçesinde yönetim kurullarının yetkisini istismar etmesini engelleme amacı belirtilmiştir. Dernekler yönetmeliğinin 13. Maddesinde bu hüküm tekrarlanmış ve Dernekler Kanunun 32/b maddesinde bu hükme uyulmaması cezai yaptırıma bağlanmıştır. Ayrıca özel kanun niteliği dolayısıyla uygulanması gereken 7244 sayılı kanunda Bakana verilen yetki de Mart ayı itibarıyla bakanlık tarafından kullanılmamıştır. 7244 sayılı Kanun uyarınca erteleme kararının uzatılmadığı tarihten itibaren bir ay içinde Genel Kurul yapma zorunluğu kanunda açıkça belirtilmiştir. Bakanlık 2 Mart 2021 tarihinde yayımladığı genelgede Pandemi koşullarında genel kurulların “kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere kurum yetkililerince her türlü tedbir alınarak” yapılacağı bildirilmiştir. Derneğimiz tarafından İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde genel kurulun aynı anda bulunacak kişi sayısının 300’ü geçmemesi kuralına dikkat edilerek ve pandemiye ilişkin önlemlere uyularak yapılması gereği tarafımıza bildirilmiştir. Genel Kurul tarihinden üç gün önce Valilik makamına yazı yazılacak ve Valilik de genel kurul günü pandemiye ilişkin denetimini gerçekleştirecektir. 

Yönetim Kurulumuz hem yasal gerekleri yerine getirmek hem de kurullarımızın camiamızın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde eksiklerini gidermek için genel kurulumuzu ilan etmiştir. Genel Kurul ilanından önce Başkan adaylığını ilan etmiş üyemiz ile görüşülmüştür. Genel Kurulumuza katılacak her üyemizin oy kullanmasının sağlanması bahçe ve canlı yayın kullanımıyla toplantı ve konuşmaların takip edilmesinin, tartışmaya katılımın sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak, aynı anda 300’den fazla üyenin bulunmaması zorunluluğuna uyulacak şekilde genel kurulumuzun sağlıklı ve demokratik bir ortamda geçmesi için azami çaba gösterilecektir. 

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu