KONFERANS – PANEL

“23 NİSAN 1920’NİN 100. YILINDA MECLİS FİKRİ” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünde, Türkiye demokrasi tarihinin bu en önemli adımını, 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri başlıklı çevrimiçi bir panel ile ele aldı. Birinci Meclis’in Türkiye tarihinin en karmaşalı, en zor döneminde sağladığı meşruiyetin dayanağı olan çoğulcu yapısını; böyle bir dönemde, halk egemenliğine dayanan demokratik Meclis kurumunun hangi saikle tercih …

Devamı için »

23 NİSAN 1920’NİN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE ÇOCUK OLMAK

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Türkiye’de Çocuk Olmak başlıklı çevrimiçi bir panel düzenliyor. Türkiye’de çocuk hakları ve çocuk işçiliğinin tarihsel seyrini ve bugününü Ezgi Koman ve Taner Akpınar ile değerlendireceğiz. 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek panel Mülkiyeliler …

Devamı için »

23 NİSAN 1920’NİN 100. YILINDA MECLİS FİKRİ

Değerli Mülkiyeliler, Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünde, Türkiye demokrasi tarihinin bu en önemli adımını, 23 Nisan 1920’nin 100. Yılında Meclis Fikri başlıklı çevrimiçi bir panel ile ele alıyor. Birinci Meclis’in Türkiye tarihinin en karmaşalı, en zor döneminde sağladığı meşruiyetin dayanağı olan çoğulcu yapısını; böyle bir dönemde, halk egemenliğine dayanan demokratik Meclis kurumunun hangi saikle …

Devamı için »

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

Değerli Mülkiyeliler, Eğitim Sen, Ankara Dayanışma Akademisi ve İnsan Hakları Okulu ile birlikte akademisyen cübbelerinin polis postallarının altında ezildiği, 10 Şubat 2017’de gerçekleştirilen “Büyük Buluşma”nın yıl dönümü yaklaşırken, Korkut Boratav, Sevilay Çelenk ve İnan Özdemir Taştan‘ın katılımı ile Meltem Kayıran‘ın moderatörlüğünde üniversiteyi ve akademik özgürlüğü konuşacağımız panelimize sizleri davet ediyoruz. Akademik Özgürlük paneli 8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 16:00’da …

Devamı için »

HISTORICAL MATERIALISM ANKARA KONFERANSI

Her sene dünyanın farklı şehirlerinde Marksist akademiyi bir araya getiren Historical Materialism Konferansı 2020’de Ankara’ya geliyor. Konferans bu yıl, dünya genelinde yükselen aşırı sağ ve otoriter rejimler ile bunlara yönelik çözüm perspektiflerine odaklanıyor. Historical Materialism Konferansı 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Praksis, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi …

Devamı için »

“MÜMTAZ SOYSAL ANISINA: TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK VE TOPLUM” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1953 Siyasi Şube mezunu, 12 Mart döneminde Fakültemizin dekanlığını yapmış, ömrünün sonuna kadar kamu yararı ve cumhuriyet savunusundan vazgeçmeyen, Türkiye’nin en özgün anayasa hukukçularından Mümtaz Soysal, Mülkiyeliler Birliği tarafından bir panel ile anıldı. Türkiye’de Anayasacılık ve Toplum başlıklı panel 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Doç. Dr. Meltem Kayıran, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, …

Devamı için »

MÜMTAZ SOYSAL ANISINA: TÜRKİYE’DE ANAYASACILIK VE TOPLUM

Değerli Mülkiyeliler, 1953 Siyasi Şube mezunu, 12 Mart döneminde Fakültemizin dekanlığını yapmış, ömrünün sonuna kadar kamu yararı ve cumhuriyet savunusundan vazgeçmeyen, Türkiye’nin en özgün anayasa hukukçularından Mümtaz Soysal, Mülkiyeliler Birliği tarafından bir panel ile anılıyor. “Türkiye’de Anayasacılık ve Toplum” başlıklı panel 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13:15’te Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılımlarınızı bekleriz. …

Devamı için »

12. MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı 8 Kasım 2019, Cuma (I. Gün) 10.00-10.30 Kayıt 10.30-11.00 Açılış Konuşmaları Öğr. Üyesi Elif Tuğba DOĞAN (Kongre Düzenleme Kurulu Adına) Dinçer DEMİRKENT (Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı)  11.00-12.00 I. Oturum: SENDİKACILIK (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sebiha KABLAY) Erkan KIDAK (Pamukkale Üniversitesi), “Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Uluslararası Sendikal Örgütlerde Türkiye’deki Sendikaların Konumu: Taşımacılık İşkolu Örneği Tuğçe SAYİS …

Devamı için »