ERKAN İBİŞ ADININ MÜLKİYE TARİHİ VE DEĞERLERİYLE YAN YANA GETİRİLMESİNDEN UTANÇ DUYUYORUZ

Basına ve kamuoyuna,

1859 yılında kurulmuş olan, bizleri yetiştiren, Türkiye’nin siyasal, demokratik ve entelektüel tarihine damgasını vuran Mekteb-i Mülkiye’nin, bugünkü adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 160. kuruluş yıl dönümüne yaklaşıyoruz.

160 yıllık bir tarihi ardında bırakan Fakültemizin akademik birikimi ve değerleriyle yetişmiş bizler, hakikati dile getirmenin ve bu hakikati savunmanın, cesaret ya da bir erdem gösterisi değil, bir var olma çabasının sonucu olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu gerçekliğin, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ve akademik birikiminin hedef haline getirilmesinin nedeni olduğunu da çok iyi biliyoruz.

Tam da bu nedenle, “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu”nun “Onur Kurulu” listesinde Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in yer almasını ve kendisinin açış konuşması yapmasını doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz.

Hukukun en temel ilkelerini yok sayan, keyfi yönetimi rehber edinen, akademik özgürlükleri hedef haline getiren, adı türlü yolsuzluk iddialarına karışan ve en önemlisi, akademisyen ihraçlarında büyük rol üstlenerek Fakültemiz akademik birikimini tasfiye eden bu kişinin adının, SBF Dekanlığı tarafından, üstelik “onur” duyularak Mülkiye tarihi ve Mülkiye değerleriyle yan yana getirilmesinden utanç duyuyoruz.

Erkan İbiş adını Mülkiye ile yan yana getirecek tek şey, bu tasfiyenin faili olduğu gerçeğidir. Bunu bir kez daha hatırlatmak amacıyla 29 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olduğumuz raporu dikkatlerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu